Beranda Blog Pasal 12 UUD 1945

Pasal 12 UUD 1945

460
0
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.